U Srbiji do penzije sve teže: Ko stigne do 30. decembra stigne ko ne…u 2016. uslovi drugačiji!?

penzija
Foto: Thinkstock

Svi zaposleni koji imaju uslove za penzionisanje po uslovima za 2015. treba svoje zahteve filijalama Fonda PIO da podnesu do 30. decembra.

To je uslov da se ti zahtevi rešavaju po pravilima koji važe za ovu godinu.

Svi zahtevi podneti po isteku decembra ulaze u narednu godinu i na njih će se primenjivati drugačiji uslovi, odnosno oni koji su zakonom utvrđeni za 2016.

Ni naredne godine ne menjaju se uslovi za starosnu penziju muškaraca. Oni su, kao i sada, 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

No, zato će žene dogodine morati da imaju pola godine života više. Naime, uslov 2016. za starosnu penziju žena je 61 godina života i najmanje 15 penzijskog staža, što znači da će im trebati pola godine više nego 2015.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju dogodine će biti promenjeni i za muškarce i za žene. Tako će muškarci 2016. sa 40 godina radnog staža moći otići u prevremenu starosnu penziju samo sako imaju 55 godina i osam meseci života. Ženama će 2016. trebati 55 godina života i 37 godina penzijskog staža. To je osam meseci života i staža više nego 2015.

Važno je napomenuti da se prevremene starosne penzije trajno umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Dogodine će biti izmenjeni i uslovi za porodičnu penziju.

Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati imati najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju: ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, a to su pre svega pripadnici MUP-a, MIP-a, BIA, VBA, VOA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske policije i Vojske Srbije, 2016. moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine penzijskog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava.

Ostali policijski službenici mogu 2016. otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža.

Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

(b92.net)