Molitve koje treba da nauče deca: Mali molitvenik prilagođen svakom uzrastu!

child-praying-hands
Foto: Pixabay.com

Zavisno od uzrasta dece, možda će biti potrebno da roditelj pojasni značenje nekih reči koje se ne koriste tako često u svakodnevnom jeziku. Ali, i to je prilika da sa detetom prozborimo o našoj spasavajućoj veri

U knjizi „Bog me je stvorio iz ljubavi“ namenjenoj deci napisan je Mali Molitvenik – skup prvih molitava sa kojima deca mogu učiti da se mole. Zavisno od uzrasta dece, možda će biti potrebno da roditelj pojasni značenje nekih reči koje se ne koriste tako često u svakodnevnom jeziku. Ali, i to je prilika da sa detetom prozborimo o našoj spasavajućoj veri i da čujemo njihova iznenađujuća pitanja poput „šta znači to iskušenje“, „šta je slava?“… itd.

Mali molitvenik

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin.

Molitva gospodnja Oče naš

Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

Simbol vere

Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;

I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.I život budućeg veka. Amin.

Da se ne osramotite: Kako se pravilno ponaša u crkvi!

Bogorodice Djevo

Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marijo,

Gospod je s tobom;

blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje,

jer si rodila Spasitelja duša naših.

Molitva anđelu čuvaru

Anđele Božiji, čuvaru moj sveti,

koji si mi od Boga sa nebesa poslat da me čuvaš,

usrdno ti se molim:

ti me danas prosveti, i od svakog zla sačuvaj,

i uputi me na dela dobra i pravi put. Amin.

Molitva životvornom krstu

Spasi, Gospode, narod Svoj i blagoslovi nasleđe Svoje,

darujući pobedu svima pravoslavnim hrišćanima nad protivnicima,

i čuvajući Krstom Svojim sve žitelje.

 

Jutarnja molutva Svetog Makarija Velikog

Ustavši od sna, Tebi pribegavam Vladaru čovekoljubivi,

i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja.

Molim Ti se, pomozi mi u svako doba u svakoj stvari,

i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti,

i spasi me, i uvedi u Tvoje večno carstvo.

Jer Ti si moj Stvoritelj, i svakoga dobra Promislitelj i Podaritelj,

i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Večernja molitva Svetog Makarija Velikog

Gospode Bože naš, što sagreših ovaga dana rečju, delom i mišlju,

oprosti mi kao blag i čovekoljubiv.

Podari mi miran i tih san; pošlji mi svoga Anđela čuvara

koji me zaklanja i čuva od svakoga zla.

Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo,

Ocu i sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Tegle meda
Za više informacija, kliknite na fotografiju

Molitva pre jela

Prekrstivši se, pročitaj ovu molitvu:

Oče naš…a zatim ovo:

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj (triput)

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Potom se prekrsti i sedi za sto.

Molitva posle jela

Blagodarimo Ti, Hriste Bože naš,

što si nas nasitio Tvojim zemaljskim dobrima;

ne liši nas ni Tvog nebeskoga carstva,

no kao što si došao među Tvoje učenike, Spasitelju, darujući im mir,

dođi i nama i spasi nas.

(Izvor: knjiga „Bog me je stvorio iz ljubavi“, Versko Dobrotvorno Starateljstvo, Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke)

(pravoslavniroditelj.org/Stil)

Komentarišite prvi

Odgovorite:

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*

Close