Mužjak mrkog medveda vraćen u prirodno stanište

mrki medved

Mladi mužjak mrkog medveda danas je vraćen u prirodno stanište na području Istočnog Mojstira, u opštini Tutin, nakon više od godinu dana rehabilitacije u specijalizovanom centru u oblasti Hargita u Rumuniji, pod nadzorom rumunskog biologa Leonarda Bereckog.

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine podsećaju da je policija iz Tutina pronašla u selu Čulije u nezakonitom posedu fizičkog lica, mladog mužjaka mrkog medveda kao i dve mlade ženke iz istog legla.

 Nakon što ih je šumarski inspektor iz Tutina oduzeo i privremeno zbrinuo, tri mečeta su zbrinuta radi profesionalne nege u Zoološki vrt Palić.

Radi omogućavanja posebnog vida rehabilitacije i vraćanja nazad u prirodnu sredinu, tri mečeta su u maju mesecu transportovana u specijalizovan centar za rehabilitaciju siročića mladih mrkih medveda u Rumuniji, gde su bili u ogradjenom prostoru u divljini, izolovani od ljudi, ali pod nadzorom rumunskog biologa.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Grupa za sprovodjenje CITES konvencije, u saradnji sa Biološkim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, stručnjacima za mrke medvede, specijalizovanim rehabilitacionim centrom za siročiće divljih mrkih medveda u Rumuniji (Ašociation for Conserving Natural Values – ACNV) i medjunarodnom nevladinom organizacijom Četiri Šape danas je transportovala jednog mrkog medveda (Ursus arctos) iz Rumunije u Srbiju.
Nakon što je doneta stručna procena da je jedinka spremna za vraćanje nazad u prirodu, počelo sa sa realizacijom ove aktivnosti, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Mrki medved je strogo zaštićena vrste na teritoriji Republike Srbije, i zaštićena je medjunarodnim ugovorima poput Konvencije o medjunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).

Lov je strogo zabranjen i predvidjene su sankcije od milion dinara po primerku (uključujući i onesposobljavanje opstanka u prirodi u slučaju mladunaca stradale mečke) kao i zatvorska kazna do pet godina u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika.

(blic.rs)