Da li je čaša poluprazna ili polupuna ? (VIDEO)

čaša

Istraživači objašnjavaju šta se krije iza odgovora na najčešće pitanje koje otkriva jesmo li optimisti ili pesimisti.

Na kanalu AsapSCIENCE na sajtu YouTube, iza kojeg su dvojica biologa, objavljeno je zanimljivo objašnjenje toga šta utiče na naš pogled na svet.

Kako oni ističu, osobe koje imaju preduge alele (različite oblike jednog istog gena) u slučaju gena koji kontrološu serotonin („hormon sreće“) češće se fokusiraju na pozitivnu sliku, dok oni koji imaju kratke alele obraćaju više pažnje na negativnu sliku. Na to hoćemo li čašu videti kao polupraznu ili polupunu utiče i varijacija na genu receptoru oksitocina. Takođe, više guanina, jedne od četiri glavne nukleobaze u nukleinskim kiselinama, znači i više samopouzdanja.

Pored toga, dvojac AsapSCIENCE razmatra i kako optimizam i pesimizam utiču na život pojedinca. Recimo, optimisti češće napreduju kada je u pitanju obrazovanje, pa imaju i bolji socioekonomski status. Međutim, oni ponekad precene svoje sposobnosti i rizikuju češće. Pesimisti, s druge strane, mogu živeti duže jer su oprezniji kada su u pitanju izbori u svakodnevnom životu.

(nationalgeographic.rs)