PIO fond postao je dostupniji: Izračunajte sami kada ćete u penziju

old-people
Foto: Pixabay.com

Pomoću različitih elektronskih servisa, republički PIO fond postao je dostupniji osiguranicima. Građani mogu da prate svoj zahtev od momenta podnošenja, pa sve do konačnog rešenja

KAKO bi se približio korisnicima, svoje usluge učinio dostupnijim i bržim, a procedure jednostavnijim, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je razvio usluge elektronskog poslovanja. Za kratko vreme postao je dostupan svojim korisnicima i osiguranicima i doprineo bržem i kvalitetnijem radu.

Prema rečima Jelice Timotijević, direktora Sektora za odnose sa javnošću, građanima, kao i pravnim licima, na zvaničnom sajtu Fonda www.pio.rs, dostupni su različiti elektronski servisi i njihov razvoj i dalje unapređenje od strateškog su značaja za Fond.

– Građanima je, već nekoliko godina, na sajtu Fonda dostupan servis uvid u podatke iz matične evidencije preko koga imaju uvid prijave na osiguranje, odjave sa osiguranja, promene, plaćene zarade i uplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje – kaže Timotijević. – Kretanje predmeta je usluga dostupna građanima od početka 2015. godine i preko ovog veb-servisa građani mogu da prate kretanje predmeta od momenta podnošenja zahteva do dobijanja rešenja, odnosno da imaju uvid u kojoj fazi postupka je njihov zahtev. Na godišnjem nivou ovaj veb-servis iskoristi oko 24.000 građana.

Naša sagovornica naglašava da je servis „E-zahtevi“ namenjen i korisnicima i osiguranicima, a reč je o nekoj vrsti internet naručivanja određenih potvrda iz Fonda PIO, za čije izdavanje nije potrebna dodatna dokumentacija. Preuzimanje dokumenta sam podnosilac zakazuje u terminu koji mu odgovara, najranije za pet radnih dana, a za podizanje potvrde ili uverenja na šalteru filijale potrebno je da ponese samo ličnu kartu. Na godišnjem nivou više od 20.000 građana na ovaj način obezbedi potvrde Fonda PIO.

– Građani mogu uz kalkulator uslova za starosnu penziju preko veb-servisa postavljenog na sajtu da unošenjem osnovnih podataka informativno preračunaju kada će ostvariti pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju, što je veliko olakšanje, imajući u vidu sukcesivno pomeranje uslova iz godine u godinu – kaže Timotijević. – Oko 5.000 građana prosečno mesečno iskoristi ovaj servis.

PIO fond je mislio i na poslodavce i njima olakšao procedure kroz dva dostupna servisa. Prvi je provera ispravnosti M4-K prijave za poslodavce omogućava im da elektronski obave prethodnu kontrolu podataka u M-4 prijavama, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini, i značajno uštede vreme. Godišnje prosečno oko 30.000 poslodavaca iskoristi prednosti elektronske provere ispravnosti podataka unetih u M4 prijave.

– Najnoviji e-servis Fonda elektronska prijava M-4 (E-M4), od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućio da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. godinu podnesu elektronskim putem – kaže naša sagovornica. – Ovim servisom Fond PIO je omogućio poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci nisu bili u obavezi da dostavljaju drugu dokumentaciju. Provera podataka unetih u M-4 sada se vrši na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Poslodavci su brzo i lako prihvatili novi način dostave i do danas u Fondu je primljeno više od 150.000 prijava M4, od čega je 75 odsto stiglo elektronskim putem, a ostalo na šalteru.

IZDATO 67.000 PIN-KODOVA

Za pristup elektronskim servisima na sajtu Fonda, građanima je potreban pin-kod koji, uz popunjen zahtev i ličnu kartu, mogu da dobiju besplatno na šalterima svih filijala i službi filijala Fonda odmah po podnetom zahtevu. Važno je napomenuti da pin-kod može da se koristi neograničeno, i da garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida. Pin-kodovi se građanima izdaju od polovine 2010. godine, kada je na sajtu Fonda postavljen prvi elektronski servis.

– Uvid u podatke matične evidencije za osiguranike, tj. mogućnost elektronske provere podataka preko pin-koda o prijavi na osiguranje i uplaćenim doprinosima. Do danas je građanima izdato više od 67.000 pin-kodova, koji im garantuju sigurnost uvida, zaštitu podataka i bezbedno korišćenje elektronskog servisa.

 

SERTIFIKATFOND je od 2014. godine dobio sertifikat za međunarodne standarde kvaliteta poslovanja i bezbednosti informacija, tako da su svi naši poslovni procesi u skladu sa standardima, a za naše korisnike i osiguranike to je još jedna potvrda da će usluge koje koriste u Fondu elektronskim putem imati punu bezbednost i sigurnost.

(novosti.rs/Vesti-info.rs)

Komentarišite prvi

Odgovorite:

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*

Close