Kod muškaraca kosti pucaju 10 godina kasnije

Profesor dr Nada Vujasinović

Profesor dr Nada Vujasinović Stupar,reumatolog, o faktorima rizika za nastanak osteoporoze kod „jačeg pola“, prevenciji i lečenju: U oko 40 odsto slučajeva osteoporoza je nepoznatog uzroka

NISU samo ženske kosti sklone da vremenom postanu krte. Osteoporozu mogu da dobiju i muškarci. I upravo zbog činjenice da se o ovoj bolesti ne misli dovoljno kada je u pitanju jači pol, ona često biva neprepoznata i nelečena. To može trajno da naruši zdravlje, a prelom kuka kod muškaraca da ima čak i fatalan ishod.

U oko 40 odsto slučajeva osteoporoza muškaraca je primarna ili idiopatska i nepoznatog je uzroka, a kod 60 odsto detaljnim ispitivanjem mogu da se otkriju razlozi koštanog gubitka. Inače, osteoporoza se kod muškaraca javlja oko 10 godina kasnije nego kod žena.

– Bolest je češća što je životna dob veća, i starost od 70 godina je prvi faktor rizika – kaže u intervjuu „Novostima“ profesor dr Nada Vujasinović Stupar, reumatolog Instituta za reumatologiju u Beogradu. – Rizik povećavaju i: niska telesna masa (indeks telesne mase manji od 20) gubitak telesne mase više od 10 odsto, fizička neaktivnost, upotreba kortikosteroida, terapija antiandrogenima (kod karcinoma prostate), prethodne frakture i povreda kičmene moždine.

* Da li se kod muškaraca i žena dešavaju iste promene u građi kostiju?

– Za razliku od žena koje doživljavaju nagli pad nivoa estrogena u menopauzi, što dovodi do ubrzanog koštanog gubitak, kod muškaraca je ovaj proces sporiji i nešto drugačiji. Kod žena dolazi do gubitka koštanih gredica, a kod muškaraca samo do njihovog istanjenja.

* Kada bi muškarci trebalo da provere stanje kostiju?

– Svaki prelom posle 50. godine signal je da treba ispitati stanje kostiju. Između 50. i 69. godine trebalo bi da se testiraju i muškarci koji su imali zakasneli pubertet, oni koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, ako uzimaju kortikosteroide.

Profesor dr Nada Vujasinović

Koji su simptomi bolesti kod muškaraca?

– Ako nema preloma, osteoporoza je asimptomatsko stanje. Zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze, DXA osteodenzitometrija se znatno ređe radi kod muškaraca. Zbog toga, prelomi, onesposobljenost i funkcionalno oštećenje mogu biti inicijalna ali zakasnela prezentacija bolesti kod većine muškaraca. Može da se posumnja na osteoporozu i ako se uoči gubitak u visini.

* Gde se najčešće dešava prelom?

– Na kostima kuka, kičmenim pršljenovima, na šakama, nadlaktici, mada su mogući prelomi i drugih kostiju, recimo rebara ili karlice.

* Po čemu su karakteristični prelomi u osteoporozi?

– Osteoporotični prelomi nastaju kad su gustina i kvalitet kosti toliko uništeni da se prelomi javljaju spontano kao na kičmenim pršljenovima, ili pri maloj traumi, recimo pri padu iz stojećeg ili sedećeg položaja.

Profesor dr Nada Vujasinović Stupar

Kojom brzinom bolest napreduje?

– Kad nastane prvi prelom zbog osteoporoze velika je verovatnoća da se u sledećim godinama dogode novi, serijski prelomi, jer su struktura i čvrstina kosti uništeni. Zato lekar mora periodično da proverava faktore rizika, i ukoliko oni postoje, da uputi pacijenta na merenje koštane gustine. Cilj je sprečiti prvi prelom, ali i ako se on desi, primeniti lečenje da bi se sprečio svaki novi prelom.

* Na koji način se utvrđuje osteoporoza kod muškaraca?

– Rezultat merenja koštane gustine sa T-skorom koji je minus 2,5 i manje ukazuje na osteoporozu. Preporuke su da se kod muškaraca između 50 i 65 godina, počne sa periodičnom procenom faktora rizika, i da se kod onih koji imaju povećani rizik, uradi merenje koštane gustine DXA metodom (dvostruka apsorpciometrija X-zraka). Snimanje je bezbolno, bez zračenja, bez kontrasta, traje nekoliko minuta i osoba može da sazna da li ima normalnu očekivanu koštanu gustinu, sniženu masu (osteopeniju) ili značajan koštani gubitak (osteoporozu).

Kako se bolest leči?

– Farmakoterapija se preporučuje muškarcima sa osteoporozom, ali i onima sa sniženom koštanom gustinom (osteopenijom), sa T skorom od minus 1 do minus 2,5, ukoliko imaju visok rizik za prelome. Bisfosfonati su lekovi prve linije za lečenje osteoporoze mušakaraca. Teriparatid je koristan kod osoba sa visokim rizikom za prelome. Lečenje testosteronom je za muškarce sa osteoporozom i hipogonadizmom. Adekvatan unos kalcijuma i vitamina D savetuje se svima da bi održali koštanu masu.

* Koja je uspešnost lečenja?

– Cilj lečenja je sprečavanje preloma. Nijedna terapija ne može sprečiti prelome 100 odsto. Uspeh lečenja je smanjenje rizika za prelome od 50 do 70 odsto.

* Koliko traje?

– Lečenje traje nekoliko godina. Briga o kostima je doživotna, kroz brigu o redovnom unosu kalcijuma i dodavanju vitamina D, makar u jesenjem i zimskom periodu, jer ga nema dovoljno u hrani.

MOGU li neki markeri u krvi na vreme da ukažu na bolest?

– Uloga specifičnih laboratorijskih testova, takozvanih koštanih markera, za dijagnozu osteoporoze muškaraca, njihova cena i isplativost do danas nisu prihvaćeni. Uzimanje podataka o faktorima rizika, pregled i rutinske laboratorijske analize odabrane u zavisnosti od procenjenog kliničkog stanja, prethodnih ili sadašnjih bolesti mogu da otkriju većinu sekundarnih uzroka osteoporoze.

POSLEDICE NELEČENjA

* KOJA stanja mogu da se jave zbog nelečene osteoporoze?

– Prelom kuka kao najozbiljnija posledica osteoporoze može da dovede do invalidnosti, gubitka sposobnosti za samostalni život. Prelomi pršljenova, osim što izazivaju bol, koji je često hroničan, mogu da dovedu do deformacije kičme, smanjenja visine, smanjenja volumena grudnog koša i trbuha, što može da izazove smetnje u radu drugih organa. Prelomi velikih zglobova su naročito rizični u trećem dobu, jer zbog dugog ležanja kod ovih pacijenata mogu da se jave ozbiljne komplikacije, čak i sa smrtnim ishodom.

(novosti.rs)